Zapisy na Kolonie (6-9 lat)

W CELU DOKONANIA ZAPISU PROSIMY O STARANNE I DOKŁADNE WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA, CO PRZYSPIESZY PROCES REZERWACJI MIEJSCA I KONTAKTU Z PAŃSTWEM.


Prosimy wypełniać formularz zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami pisowni - bez "Caps Locka"

POLA OZNACZONE GWIAZDKĄ (*) SĄ OBOWIĄZKOWE.

Formularz

W tym polu można wpisać m.in. Państwa uwagi/sugestie dotyczące wyjazdu, rabat lub promocję z jakiej chcą Państwo skorzystać, uzgodnienia telefoniczne z naszym biurem, itp.

Potwierdzenie warunków rezerwacji

TAK, zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia "Signal Iduna" (OWU).*

TAK, Zgadzam się na przekazywanie poprzez e-mail informacji i dokumentów (w tym OWU) do zawarcia i wykonania umowy.*

TAK, Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz zgłoszonego uczestnika jest Stowarzyszenie "Okno Na Świat Od Najmłodszych Lat",ul. Basztowa 11/10, 58-314 Wałbrzych
2) Powyższe dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych (Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą).
3) Odbiorcami powyższych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa.
4) Powyższe dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych lub do dnia odwołania zgody.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.*