Promocje i zniżki

Promocja i zniżka – definicja

Z promocji i zniżki może skorzystać każdy zapisany uczestnik wyjazdu organizowanego przez Dziecięcą Akademię Przygody pod warunkiem pełnego zapisu i wpłaty zaliczki za dany wyjazd oraz spełnienia wymogów danej definicji promocji lub zniżki. Promocje i zniżki nie łączą się ze sobą, chyba że dana definicja mówi inaczej.

Promocje nie są naliczane automatycznie przy rezerwacji przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej. W celu uwzględnienia zniżki prosimy o zaznaczenie tego faktu w polu „Uwagi” w formularzu zgłoszeniowym lub kontakt z biurem (telefoniczny lub mailowy: biuro@akademia-przygody.pl.

Promocja „First minute” / „Wczesny zapis”

Promocja zawsze ograniczona terminowo. Wysokość zniżki oraz czas obowiązywania promocji są podane zawsze na stronie z ofertą wyjazdów – brak takiej informacji oznacza, że promocja zakończyła się. Promocję można łączyć z promocją ”Stały klient” oraz ze zniżkami ”Dojazd własny” i ”Własny sprzęt”. Dotyczy wyjazdów organizowanych przez Dziecięca Akademię Przygody, nie dotyczy sprzedaży agencyjnej.

Promocja „Last minute”

Promocja zawsze ograniczona terminowo i tylko na wybrane turnusy. Wysokość zniżki oraz data turnusu, na który promocja obowiązuje, podane są zawsze na stronie z ofertą wyjazdów – brak takiej informacji oznacza, że promocja zakończyła się. Promocję „Last minute” nie można łączyć z innymi promocjami. Dotyczy wyjazdów organizowanych przez Dziecięca Akademię Przygody, nie dotyczy sprzedaży agencyjnej.

Promocja „Stały Klient”

Promocja dotyczy uczestników zapisanych i wyjeżdżających z nami co najmniej drugi raz. Obejmuje jednego uczestnika. Kwota i wysokość zniżki oraz czas obowiązywania promocji są podane zawsze w tabeli z ofertą wyjazdów. Promocję można łączyć z promocjami ”Wczesny zapis”, ”Polecenie nowego uczestnika” i „Moja siostra, mój brat” oraz ze zniżkami ”Dojazd własny” i ”Własny sprzęt”. Dotyczy wyjazdów organizowanych przez Dziecięca Akademię Przygody, nie dotyczy sprzedaży agencyjnej.

Promocja „Stały Klient” + „Wczesny zapis” – połączenie

Promocja zawsze ograniczona terminowo. Promocja dotyczy uczestników zapisanych i wyjeżdżających z nami co najmniej drugi raz. Kwota i wysokość zniżki oraz czas obowiązywania promocji są podane zawsze w tabeli z ofertą wyjazdów. Promocję można łączyć z promocją ”Polecenie nowego uczestnika” i „Moja siostra, mój brat” oraz ze zniżkami ”Dojazd własny” i ”Własny sprzęt”. Dotyczy wyjazdów organizowanych przez Dziecięca Akademię Przygody, nie dotyczy sprzedaży agencyjnej.

Promocja dla rodzeństwa „Moja siostra, mój brat”

„Moja siostra, mój brat” upoważnia do zniżki w wysokości 40 zł od łącznej ceny imprezy za drugiego i każdego kolejnego uczestnika wyjeżdżającego tego samego sezonu na wyjazd organizowany przez Dziecięca Akademię Przygody. Promocja dotyczy tylko rodzeństwa. Promocję można łączyć z promocją „Polecenie nowego uczestnika” (przy zapisie kolejnego uczestnika, nie będącego rodzeństwem) oraz ze zniżkami „Dojazd własny” i „Własny sprzęt”. Nie dotyczy sprzedaży agencyjnej.

Promocja „Polecenie nowego uczestnika”

Promocja dotyczy osoby (polecający), z której polecenia zapisał się nowy uczestnik, (tj. taki, który nigdy nie był uczestnikiem kolonii, obozów oraz zimowisk organizowanych przez Dziecięcą Akademię Przygody oraz dokonał rezerwacji miejsca i wpłaty zaliczki za dany wyjazd). „Polecenie uczestnika” upoważnia do zniżki w wysokości 75 zł od łącznej ceny imprezy za każdego uczestnika zapisanego z polecenia.

Osoba polecana nie może być polecającą osoby, która je poleciła (tj. nie jest dopuszczalne polecanie się nawzajem). Natomiast osoba polecana może polecać kolejnych nowych uczestników (ale takich, którzy nie byli wcześniej poleceni przez inną osobę).

Promocję można łączyć z promocjami „Stały Klient”, „Wczesny zapis” i „Moja siostra, mój brat” oraz ze zniżkami „Dojazd własny” i „Własny sprzęt”. Dotyczy wyjazdów organizowanych przez Dziecięca Akademię Przygody, nie dotyczy sprzedaży agencyjnej.

Kupon rabatowy – zniżka

Wysokość zniżki określa nominał widniejący na danym kuponie rabatowym. Każdy kupon zawsze posiada termin ważności w jakim można go zrealizować. Zniżka dotyczy wyjazdów organizowanych przez Dziecięcą Akademię Przygody i liczona jest od ceny za imprezę bez innych promocji. Kuponów rabatowych nie można łączyć ze sobą. Możliwe jest łączenie kuponu rabatowego ze zniżkami „Dojazd własny” i „Własny sprzęt”. Nie dotyczy sprzedaży agencyjnej.

„Dojazd własny” – zniżka

Na każdy wyjazd organizowany przez Dziecięcą Akademię Przygody Klient może skorzystać ze zniżki w wysokości 50 zł od łącznej ceny imprezy za każdego zapisanego uczestnika w przypadku, gdy Klient zapewnia przyjazd i odbiór uczestnika we własnym zakresie. Opcję „Dojazd własny” można łączyć ze wszystkimi promocjami i zniżkami. Nie dotyczy sprzedaży agencyjnej.

„Własny sprzęt” – zniżka

Dotyczy wyjazdów zimowych (zimowisk oraz obozów zimowych) organizowanych przez Dziecięcą Akademię Przygody. Zniżka w wysokości 50 zł od łącznej ceny imprezy za jednego uczestnika w przypadku, gdy dany uczestnik zabiera ze sobą oraz korzysta z własnego sprzętu narciarskiego lub snowboardowego (kompletnego, czyli buty + sprzęt). Opcję „Własny sprzęt” można łączyć ze wszystkimi promocjami i zniżkami. Nie dotyczy sprzedaży agencyjnej.