Płatności i faktury

Wpłaty przelewem / przekazem pocztowym:

Informujemy, że płatności przelewem lub przekazem pocztowym należy dokonywać na poniższe dane oraz numer konta bankowego:

Konto bankowe:

Nazwa banku: Alior Bank S.A.

Nr rachunku: 47 2490 0005 0000 4520 2101 7230

Dane odbiorcy:

DAPik sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 4/145

01-315 Warszawa

W tytule przelewu / przekazu pocztowego prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika imprezy oraz termin i miejsce wybranego turnusu. Taka forma tytułu znacznie ułatwia i usprawnia rejestrację wpłaty przez system.

Przelew z zagranicy:

Dla przelewów dokonywanych z zagranicznych kont bankowych, poniżej podajemy niezbędne dane identyfikacyjne naszego konta bankowego:

Konto bankowe:

Nazwa i adres banku: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa

Nr rachunku: PL47 2490 0005 0000 4520 2101 7230

Kod BIC/SWIFT Alior Banku: ALBPPLPW

Dane odbiorcy:

DAPik sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 4/145

01-315 Warszawa

W tytule takiego przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika imprezy oraz termin i miejsce wybranego turnusu. Taka forma tytułu znacznie ułatwia i usprawnia rejestrację wpłaty przez system.

Faktury:

Na życzenie Klienta, po otrzymaniu pełnej płatności, wystawiamy fakturę za pobyt uczestnika na organizowanej imprezie turystycznej. Faktury wystawiamy najpóźniej 3 miesiące od daty zakończenia danej imprezy turystycznej. W celu uzyskania faktury, prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z działem księgowości: ksiegowosc@akademia-przygody.pl