Polityka prywatności i cookies

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Czego dotyczy niniejsza informacja dot. prywatności
  Administratorem danych osobowych klientów jest:
  Stowarzyszenie „Okno na świat od najmłodszych lat”, Basztowa 11/10, 58-314 Wałbrzych

   

  Gromadzone dane osobowe

   W celu dokonania rezerwacji podajesz nam:

     Twoje dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika, w tym imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, datę urodzenia oraz PESEL.

   Podczas przeglądania naszych stron internetowych możemy gromadzić informacje nt.:

     Aktywności w obrębie naszych stron internetowych.
     Kliknięcia na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji.
     Sposobu uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.

   Przy zakupie naszych produktów w naszym biurze lub w Internecie możemy gromadzić następujące informacje:

     Informacje pasażerskie, dane z dokumentu tożsamości.
     Dane ubezpieczeniowe.
     Istotne dane medyczne oraz wszelkie dane szczególne, wymagania związane z dietą lub niepełnosprawnością.
     Informacje dotyczące płatności.
     Informacje na temat aktywności w obrębie naszych stron internetowych.
     Informacje na temat kliknięcia na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji.
     Informacje o sposobie uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.

   W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą bądź jeśli bierzesz udział w promocjach, konkursach, ankietach i kwestionariuszach na temat naszych usług możemy gromadzić:

     Dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu lub mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe.
     Szczegóły wysyłanych przez nas i otwartych przez Ciebie wiadomości e-mail i innego rodzaju komunikacji cyfrowej, włączając wszelkie zawarte w nich linki, z których skorzystasz.
     Twoje opinie i udział w ankietach i kwestionariuszach klientów.

   Inne źródła danych osobowych:

     Twoja firma ubezpieczeniowa, jej agenci i personel medyczny mogą wymieniać z nami istotne dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych w sytuacji, w której jedna ze stron musi podjąć działania w imieniu lub w interesie innych klientów lub w sytuacjach nadzwyczajnych.

   Udostępniane dane osobowe innych osób:

     Wykorzystujemy dane osobowe innych osób dostarczone nam w ramach rezerwacji.
     Udostępniając dane osobowe innych osób, należy mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteś upoważniony/-a do ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

   

  Wykorzystywanie danych osobowych
  Danych osobowych używamy na różne sposoby opisane poniżej.

  Dostarczenie i realizacja zamówionych produktów i usług
  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania Twoimi rezerwacjami, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz zakupić, i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich usług i ewentualnego zwrotu kosztów.

  Zarządzanie i ulepszanie naszych produktów, usług i codziennej działalności
  Dane osobowe wykorzystujemy w celu zarządzania i ulepszania naszych produktów, stron internetowych, programów lojalnościowych lub nagród dla klientów i innych usług.
  Monitorujemy sposób korzystania z naszych usług w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych, wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom oraz nadużywaniu naszych usług. Pozwala to nam zapewnić bezpieczne korzystanie z naszych usług.
  Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania na i zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.
  Z danych osobowych możemy korzystać w celu prowadzenia badań rynku oraz wewnętrznej działalności badawczo-rozwojowej, a także rozwijania i ulepszania gamy naszych produktów, usług, biur, systemów IT, bezpieczeństwa, know-how i metod komunikowania się z klientami

  Nawiązywanie interakcji z klientem
  Chcemy zapewnić lepszą obsługę klienta, więc w przypadku kontaktu z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub mediów społecznościowych, możemy korzystać z Twoich danych osobowych w celu udzielenia wyjaśnień lub wsparcia.
  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania wszelkimi promocjami i konkursami, w których zechcesz uczestniczyć, włączając te organizowane we współpracy z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi. Na przykład, jeśli wygrasz nagrodę.
  Możemy zaprosić Cię do wzięcia udziału w badaniach klientów, ankietach i innych badaniach rynku przeprowadzonych przez DAPik Sp. z o.o. i inne organizacje w naszym imieniu.
  Aby pomóc nam lepiej poznać Cię jako klienta i aby być w stanie zapewnić obsługę i komunikację marketingową (w tym reklamy internetowe dopasowane do Twoich zainteresowań), możemy łączyć dane osobowe gromadzone podczas dokonywania zakupów w biurach z danymi osobowymi pochodzącymi z naszych stron internetowych i innych źródeł.
  Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim.

   

  Komunikacja marketingowa
  Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci odpowiednie oferty i wiadomości o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą email. Będziemy robić to tylko po wyrażeniu uprzedniej swobodnej zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych.
  Przy rezerwacji zostaniesz zapytany/-a, czy chcesz otrzymywać informacje marketingowe. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe w Internecie, kontaktując się z nami na e-mail biuro@akademia-przygody.pl. Oczywiście wybór należy do Ciebie, ale jeśli uznasz, że nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych, uniemożliwi to otrzymywanie ofert lub promocji, które mogą być dla Ciebie interesujące.
  Nadal możesz otrzymywać od nas informacje związane z zakupionymi usługami. Na przykład potwierdzenie dokonywanych rezerwacji i dostarczanie ważnych informacji na temat korzystania z naszych zakupionych produktów lub usług.

   

  Udostępnianie danych osobowych dostawcom i partnerom handlowym
  W celu dostarczenia pożądanych produktów lub usług możemy udostępniać dane osobowe naszym dostawcom odpowiedzialnym za przygotowania do podróży, włączając linie kolejowe, hotele i firmy transportowe.
  Współpracujemy także ze starannie wybranymi dostawcami, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Są to na przykład firmy, które wspomagają nas w zakresie usług IT, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług.
  Może zaistnieć konieczność udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, włączając udostępnienie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom oraz obniżenia ryzyka kredytowego.
  Kiedy przekazujemy dane osobowe innym organizacjom, możemy wymagać od nich utrzymywania ich w bezpiecznym miejscu i zakazać ich wykorzystywania dla własnych celów marketingowych.
  Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Twoją i naszą rzecz.

   

  Udostępnianie danych organom regulacyjnym
  W celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu/odjazdu i/lub docelowym) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.
  Niektóre kraje umożliwiają wjazd pod warunkiem przekazania swoich danych osobowych z wyprzedzeniem (np. w ramach porozumień Caricom API Data i amerykańskiego programu „Secure Flight Data”). Wymagania te mogą się różnić w zależności od celu podróży i radzimy je sprawdzić. Nawet jeśli takie przekazanie danych nie jest konieczne, w razie potrzeby możemy udzielić wsparcia.
  Możemy udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.

   

  Ochrona danych osobowych
  Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.
  Bezpieczeństwo danych zależy również od Ciebie. Na przykład w przypadku otrzymania od nas lub wybrania hasła dostępu do niektórych usług, jesteś odpowiedzialny/-a za zachowanie tego hasła w tajemnicy.

   

  Archiwizacja danych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

   

  Archiwizacja danych
  Pliki ‚cookie’ to małe pliki danych, dzięki którym strony internetowe gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Pliki ‚cookie’ pozwalają nam udostępniać ważne cechy i możliwości funkcjonalne na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych i są przez nas używane w celu poprawy jakości obsługi klienta. Zapoznaj się z naszą oddzielną Informacją o plikach ‚cookie’ poniżej w punkcie 2 „Polityka Cookies”.

   

  Linki do innych stron
  Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji.

   

  Funkcje mediów społecznościowych
  Nasza strona internetowa może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, które określiły własne zasady ochrony prywatności.
  Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te funkcje.

   

  Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych; reklamacje
  Masz prawo zażądać kopii swych danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Możesz poprzez e-mail biuro@akademia-przygody.pl wystąpić z prośbą o utworzenie kopii innych dotyczących Ciebie danych osobowych, którymi dysponujemy.
  Należy podać wszelkie informacje, które pozwolą nam zidentyfikować i zlokalizować Twoje dane osobowe. W miarę możliwości dostęp do danych zostanie zapewniony bezpłatnie.
  Chcemy upewnić się, że Twoje dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, są dokładne i aktualne. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas informacji są niepoprawne, należy nas o tym powiadomić.
  Można również poprosić o skorygowanie lub usunięcie danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji.
  Dokonamy aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że mamy obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem.
  Możesz również skontaktować się z nami w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. Dążymy do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli jesteś niezadowolony/-a z naszej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych.
  Należy pamiętać, że przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi możemy wymagać zweryfikowania Twojej tożsamości. Możemy również wymagać przekazania dalszych informacji, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednie upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.

   

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przez nas gromadzone i wykorzystywane pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z następujących warunków:

    Posiadamy Twoją zgodę;

  Przykład: Dostarczenie i realizacja zamówionych produktów i usług
  Musimy przetwarzać dane osobowe w celu zarządzania Twoimi rezerwacjami, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz zakupić i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich zamówień i ewentualnego zwrotu kosztów.

    Jest to niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego;

  Przykład: Udostępnianie danych osobowych organom regulacyjnym/państwowym
  W celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu/odjazdu i/lub docelowym) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.

    Jest to niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego;

  Przykład: W sytuacji nadzwyczajnej/ nagłej
  Twoja firma ubezpieczeniowa, jej agenci i personel medyczny mogą wymieniać z nami istotne dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych w sytuacji, w której jedna ze stron musi podjąć działania w imieniu lub w interesie innych klientów lub w sytuacjach nadzwyczajnych/ nagłych.

    Leży to w interesie publicznym lub dysponujemy odpowiednim upoważnieniem;

  Przykład: Operacje zabezpieczające
  Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania na i zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.
  W przypadku konieczności przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, na przykład danych dotyczących zdrowia ze względów medycznych, zrobimy to tylko w przypadku spełnienia jednego lub większej liczby dodatkowych warunków. Na przykład, posiadamy Twoją wyraźną zgodę; jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby, a klient jest fizycznie lub prawnie niezdolny do udzielenia zgody; jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; jest to niezbędne ze względu na istotny interes publiczny.

   

  Zmiany do niniejszej informacji
  Niniejsza Informacja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej pod kątem aktualizacji.
  Ostatnia aktualizacja: maj 2018.

   

  Kluczowe pojęcia
  Administrator danych: Administrator danych określa cel i sposób, w jaki dane osobowe są wykorzystywane.
  Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): państwa członkowskie UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein.
  Reklamy online: Wiadomości reklamowe, które można zobaczyć w Internecie.
  Szczególne kategorie danych osobowych: Są to kategorie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne; poglądy polityczne; przekonania religijne lub filozoficzne; przynależność związkową; dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie identyfikujące osobę fizyczną; dane dotyczące zdrowia; i dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
  Caricom API Data: Niektóre lub wszystkie państwa CARICOM zawarły porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z którymi dane osobowe wymagane i ustalone dla państw CARICOM dla celów bezpieczeństwa granic, są z wyprzedzeniem dostarczane amerykańskiemu Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu przetwarzania w imieniu tych państw CARICOM. Więcej informacji na stronie Caricom ( www.caricom.org ).
  Amerykański program Secure Flight Data: Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga podania imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci dla celów kontroli listy obserwacyjnej. Możesz również podać swój Redress Number, jeśli istnieje. Niedostarczenie danych może skutkować odmową przewozu lub wejścia na pokład. TSA może udostępniać przekazane informacje organom ścigania lub agencjom wywiadowczym bądź innym organom w ramach publicznego systemu wymiany informacji. Więcej informacji na stronie TSA ( www.tsa.gov ).

 • POLITYKA COOKIES

  • Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku urządzenia, na którym wyświetlono stronę (tj. komputer, tablet, smartphone) Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.
  • Pliki cookies wykorzystywane są do:
   dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu ( www.akademia-przygody.pl ) do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu.
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
   Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.
  • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  •